Zvelebování letiště pokračuje

Začátkem října se podařilo z velké části dokončit další užitečný prvek zázemí – přístřešek vedle krytého posezení. Zbývá donýtovat pár detailů, provést očištění použitých hliníkových prvků a v příštím roce se pustit do úpravy plochy pod přístřeškem.

Zároveň bylo možné pod střechu uložit vedle řady stávajícího vybavení i další nezbytnou záležitost – nové suché WC, tedy populární „kadiboudu“. Ta bude instalována namísto stávající, která je již na konci svého služebního období.

S postupujícím podzimem vyrazili na svou směnu rovněž místní krtci, nicméně zatím úderničí mimo prostor vzletové a přistávací dráhy a snad jim to tam bude stačit i v následujících týdnech. 

Žádné komentáře: