Modelářské letiště Jiřice


Letiště se nachází na Vysočině vedle od dálnice D1 u obce Jiřice. Příjezd je ze silnice spojující Jiřice a nedaleký Humpolec. Udržovaná letištní plocha je v údolíčku mezi poli přirozeně oddělená potokem. Na letišti je vybudované zázemí - klubovna s posezením, zastřešený sklad, ochranné sítě, suché WC. V klubovně je k dispozici rovněž dostatečné množství zásuvek pro připojení nabíječek. Při větších akcích rozšiřujeme zázemí o několik vlastních párty stanů. Vlastní příjezd je i z důvodů ochrany povrchu udržované plochy uzamykán.

Letiště je soukromé, provozované spolkem Modelářské letiště Jiřice, z. s. Spolek Modelářské letiště obdržel od Úřadu pro civilní letectví Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů podle Článku 16 prováděcího nařízení komise (EU) 2019/947, které platí od 1. 1. 2024.

Piloti, kteří nejsou členy spolku a chtějí si na letišti zalétat tak mohou učinit po domluvě s předsedou spolku nebo v doprovodu některého člena klubu. To vše za respektování platných provozních a bezpečnostních pravidel Modelářského letiště Jiřice.