Navigační výstraha informuje o provozu na MLJ

 V zájmu odpovědného zajištění bezpečnosti modelářského provozu na ploše MLJ jsme po předchozí konzultaci s pověřeným pracovníkem ÚCL připravili takzvanou navigační výstrahu.

Ta informuje o tom, že v prostoru s výškovým rozsahem GND – 1000 ft AGL (300 m AGL) – tedy od zemského povrchu do výšky 300 metrů nad terénem v prostoru vymezeném kružnicí (pokrývá oblast provozu MLJ vymezenou Oprávněním k provozu) s poloměrem 0,5 NM (námořní míle) kolem vztažného bodu MLJ (49.5534661N, 15.3339906E) v časovém rozmezí 6.00 UTC (UTC - světového času, tedy 7.00 středoevropského času, 8.00 letního času) až západ slunce mohou probíhat lety modelů. Navigační výstrahu (je publikována od 24. 2. 2024) lze vyhlásit nejdéle na 3 měsíce, pak je nutno ji obnovit. Toto je starostí osoby odpovědné za bezpečnost provozu MLJ.

Důležité je říci, že navigační výstraha je pouze upozornění na probíhající činnost, nikoli rezervace prostoru pro daného uživatele (tedy MLJ). Tudíž pilot letadla, UL, MZK apod. může prostorem naprosto volně proletět, nepotřebuje k tomu žádné povolení, ani se nemusí nikde hlásit. Pouze by měl dbát zvýšené opatrnosti.

Navigační výstraha je publikována v aplikacích:


Jak se na výstrahu mohou členové MLJ podívat? Otevřete si jednu z výše uvedených aplikací. V levém dolním rohu najdete buňku, do níž vložíte souřadnice vztažného bodu MLJ (49.5534661N, 15.3339906E) a odentrujete. Na mapě se vám objeví značka v místě MLJ. Při kliknutí na střed značky se vám vpravo v samostatném okně objeví znění navigační výstrahy popsané slovně výše.

Závěrem – při létání buďme zodpovědní, náležitě opatrní a sledujme prostor kolem nás – bezpečné létání si chceme užít všichni!

Žádné komentáře: