Provoz a pravidla letiště MLJ z.s.

Bezpečnostní pravidla modelářského letiště

1. Modely a létání s nimi se řídí bezpečnostními pravidly řádu FAI a zákony České republiky.
2. Před každým startem je pilot povinen zkontrolovat svůj model a řízení modelu.
3. Při provozu více modelů jsou piloti povinní se vždy domluvit před startem.
4. Je zakázáno provozovat příliš hlučný model po 22 hodině.
5. Je zakázáno létat nad nedalekou silnicí a dálnicí.
6. Piloti řídící model jsou povinni stát před ochranou sítí a létat před sebou.
7. Je zakázáno létat nad vymezeným prostorem pro diváky.
8. Je zakázán volný pohyb osob a zvířat po ploše.
9. Při provozu více modelů se piloti musí navzájem informovat o přistaní a svém pohybu na ploše.
10. Málo zkušený pilot je povinen létat pod dozorem zkušeného pilota a mladší pilot 10 let s dozorem zákonného zástupce.
11. Za závažné a opakované porušení bezpečnostních předpisů může být modelář vykázán.
12. Za dlouhodobé porušování bezpečnostních předpisů může být modeláři zakázán vstup na letiště.

Provozní pravidla modelářského letiště

1. Automobily je možné parkovat za letištěm nebo - při malé návštěvnosti - za ochranou sítí. Před letištěm je možné parkovat pouze po dohodě s majitelem a nájemcem pozemku.
2. Návštěvy a členi, kteří přijedou bez modelu, vždy parkují automobil za letištěm po dohodě s členem přítomným na letišti.
3. Při příjezdu zkontrolujte zda není nějaký model ve vzduchu, pokud ano vjíždějte na plochu po jeho přistání.
4. Při konání soutěží a propagačních akcí se přijíždějící osoby řídí pokyny organizátorů.
5. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat a poškozovat letiště a jeho okolí.
6. Na plochu modelářského letiště mají vstup členové klubu neomezený po zaplacení známky na daný rok, nečleni pouze v doprovodu člena klubu.
7. Je zakázáno létat při brigádách a sečení plochy.
8. Za škody na majetku a případně i zdraví způsobené druhé osobě provozem modelu, sekačky a jiného stroje odpovídá osoba, která v době nehody řídila, případně osoba, která nehodu způsobila.

Žádné komentáře: