Provoz a pravidla letiště MLJ z. s. od 1. 1. 2024

Letový prostor DO1 - Modelářské letiště Jiřice

Letový prostor DO1 - Modelářské letiště Jiřice (pro běžné létání a klubové soutěže) je horizontálně vymezen zeměpisnými souřadnicemi dle WGS-84:

49.5503722, 15.3336472
49.5483222, 15.3381389
49.5506194, 15.3445722
49.5516861, 15.3423111
49.5582278, 15.3402611
49.5597556, 15.337425
49.5570278, 15.3284361

Povolená maximální výška je 300 metrů nad středem provozní plochy letiště, horizontální rozsah včetně okruhů pro vzlet a přistání je patrný z níže uvedeného zákresu. 

 


Provozní pravidla Modelářského letiště Jiřice

 1. Doba provozu letiště je vymezena východem a západem slunce.
 2. Automobily je možné parkovat pouze ve vymezeném prostoru (vyznačeno na schématu Prostor DO1). Před letištěm je možné parkovat pouze v průběhu leteckého veřejného vystoupení (Jiřická show) po dohodě s majitelem a nájemcem pozemku.
 3. Návštěvy vždy parkují automobil na určeném místě po dohodě s členem spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s přítomným na letišti.
 4. Při příjezdu k letišti je nutno zkontrolovat zda není nějaký model ve vzduchu, pokud ano, vjíždět na plochu letiště až po jeho přistání.
 5. Při konání soutěží nebo leteckých veřejných vystoupeních se přijíždějící osoby řídí pokyny organizátorů.
 6. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat a poškozovat letiště a jeho okolí.
 7. Na plochu modelářského letiště mají neomezený vstup členové spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s po zaplacení příspěvku na daný rok, nečleni pouze v doprovodu člena klubu.
 8. Je zakázáno létat při brigádách a sečení plochy.
 9. Za škody na majetku a případně i zdraví způsobené druhé osobě provozem modelu, sekačky a jiného stroje odpovídá osoba, která v době nehody řídila, případně osoba, která nehodu způsobila.

Bezpečnostní pravidla Modelářského letiště Jiřice
 1. Modely a létání s nimi se řídí bezpečnostními pravidly řádu FAI a zákony České republiky.
 2. Je povoleno létat pouze ve vymezeném prostoru - Prostor DO1 – Modelářské letiště Jiřice, maximální výška 300 m nad středem letištní plochy.
 3. Spalovací motory modelů musí být vybaveny účinným tlumičem hluku. Je zakázán provoz pulzačních motorů a létání s nimi.
 4. Je zakázáno řídit modely pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 5. Před každým startem je pilot povinen zkontrolovat svůj model a řízení modelu.
 6. Při provozu více modelů jsou piloti povinni se o způsobu létání domluvit před startem.
 7. Při provozu více modelů se piloti musí navzájem informovat o přistání a svém pohybu na ploše.
 8. Je zakázáno shazování jakýchkoliv předmětů z modelu, nejedná-li se o letecké veřejné vystoupení a soutěž, nebo přípravu na něj, případně vysazování RC parašutistů.
 9. Piloti řídící model jsou povinni stát před ochranou sítí a létat před sebou.
 10. Je zakázáno létat nad vymezeným prostorem pro diváky.
 11. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny přítomných členů spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s.
 12. Je zakázán volný pohyb osob a zvířat po ploše.
 13. Málo zkušený pilot je povinen létat pod dozorem zkušeného pilota staršího 16 let s platným dokladem o výcviku, pilot mladší 16 let za souhlasu zákonného zástupce a pod dozorem pilota staršího 16 let s platným dokladem o výcviku.
 14. Za závažné a opakované porušení bezpečnostních předpisů může být modelář z prostoru letiště vykázán.
 15. Za dlouhodobé porušování bezpečnostních předpisů může být modeláři zakázán vstup na letiště.

Povinnosti létajícího člena spolku Modelářské letiště Jiřice ve vztahu k letovému provozu
 1. Mít platný doklad o absolvování online výcviku  v podkategoriích A1 a A3 otevřené kategorie provozu bezpilotních letadel.
 2. Absolvovat každoroční předsezónní bezpečnostní školení.
 3. S účinností od 31.12.2020 je každý člen spolku Modelářského letiště Jiřice z.s. povinen označit všechny svoje provozované rádiem řízené letecké modely registračním číslem a přidělenou osobní klubovou imatrikulací.
 4. Létající člen je povinen věnovat svému provozovanému leteckému modelu náležitou pozornost, spočívající v pravidelné údržbě (před zahájením sezóny, v jejím průběhu), důkladné předletové přípravě a kontrole po sestavení modelu na ploše letiště (pohonná jednotka, ovládací prvky a jejich zapojení, palubní zdroje).
 5. Mít platné pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému (hromadné v rámci organizace Modelářské letiště Jiřice, z.s. nebo individuální).
 6. Před zahájením letové činnosti zkontrolovat aktuální provozní informace umístěné na informačním panelu v prostoru letištní klubovny.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Dobrýden
Tak nevím, za co jsme zaplatili nehorázný poplatek 10 000kč. Vyřízení tohoto podivněho povolení stálo mimo tuto sumu i mnoho sil k tomu, aby uředníci vůbec byli ochotní žádost přijmout. Výsledkem je nakonec to, že se budeme školit o provozu na ploše letiště, místo lětání. A létat budeme dál do 120m! Takže se vlastně nic nevyřídilo? Mám takový pocit, že naši státní ouředníčci dělají vše pro oficiální likvidaci leteckého modelářství v naší zemi! Je mi 66 let. Celý
život lepím letadýlka, nikdy jsem se nesetkal s takovou arogancí těch kteří nás mají na staros. Nabývám dojmu, že je nejvyšší čas s tímto krásným koníčkem skončit. Je mi to líto, ale naletět dalším chytrolínům se mi už nechce.

Václav Benda

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den pane Benda,

buďte hrdý na to, co vaši zástupci dokázali. Jste jeden ze 7mi klubů v republice co oprávnění dokázali získat. Aktuálně smíte létat do 300m dle tohoto oprávnění na základě dočasného opatření jakožto provoz na základě oprávnění k letu.

Věřte, že kroky, které vedení vašeho klubu dnes činí, se v brzkém budoucnu ukážou jako velmi důležité.

Dan Jícha

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den pane Jícho

od začátku jsem rád a hrdý nato, že máme uvedené oprávnění k létání.Ale v okamžiku, kdy jsem psal příspěvek, to nebylo až tak jasné!Dostali sme povolení od UCL na letovou výšku 300m, zaplatili sme poplatek ( nemalý), ale v podmínkách pro splnění, byl bod č.7. který sme sami nemohli splnit a tak nám nadále nařízení ukládalo letovou hladinu 120m. Takže to bylo povolení bez smyslu! Až po domluvě a vysvětlaní s UCL, se vše uvedlo na správnou míru. Protože jsem byl od začátku zastáncem pro řešení registrace našeho letiště, tak mě toto rozhodnutí uřadu ( po všech peripetiích, které s vyřízením byly), dost naštvalo!

Václav Benda
6.3.2024