Povinné označování leteckých modelů v rámci Modelářského letiště Jiřice z.s.

S účinností od 31. 12. 2020 je každý člen Modelářského letiště Jiřice z.s. povinen označit všechny svoje rádiem řízené letecké modely registračním číslem a přidělenou osobní klubovou imatrikulací.

Registrační číslo (Registr provozovatelů bezpilotních letadel) přidělené Modelářskému letišti Jiřice z.s. je:

CZE7d4lmmim95dyv

Přidělená osobní imatrikulace je ve formátu MLJ-XX (XX je autentické číslo člena dle jeho pořadí v zápisu databáze členů Modelářského letiště Jiřice z.s) zapsaná s mezerou za registračním číslem Modelářského letiště Jiřice z.s. Registrační číslo Modelářského letiště Jiřice z.s. může být na modelu umístěno v psané formě, nebo ve formě QR kódu.

Oba tyto údaje (registrační číslo, osobní imatrikulace) musí být na modelu v čitelné velikosti na přístupném místě. Model je možné označit na spodní straně křídla, nebo na vnitřní části trupu, pokud je tento prostor jednoduše přístupný (to platí zejména pro makety s ohledem na jejich požadovanou povrchovou shodu s předlohou či historické modely s ohledem na jejich autenticitu). Za bezchybné označení modelu dle výše uvedených pravidel odpovídá majitel modelu.

Žádné komentáře: